strzałka - idź do góry strony

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

ROK

2018

ROK

2017

ROK

2016

ROK

2015

ROK

2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

70 844 457

57 003 640

32 034 353

47 169 932

50 050 455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 789 313

646 899

138 074

8 563 042

8 129 124

Zysk (strata) brutto

2 226 967

-406 943

-446 493

7 551 624

7 886 162

Zysk (strata) netto

2 009 532

-669 679

-750 841

5 935 850

6 312 116

Przepływy netto

-2 619 207

-7 856 988

5 762 455

4 578 135

-429 616

Przepływy netto z działalności operacyjnej

-508 408

-8 478 289

6 672 871

3 621 550

4 805 671

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

107 667

-2 493 702

818 137

85 202

-4 912 040

Przepływy netto z działalności finansowej

-2 218 466

3 115 003

-1 728 553

871 383

-323 247

Aktywa razem

45 723 327

46 513 420

23 237 536

30 966 390

16 995 557

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

26 074 422

28 874 047

4 928 483

11 906 495

3 871 513

Zobowiązania długoterminowe

2 273 638

2 475 916

293 688

801 196

256 664

Zobowiązania krótkoterminowe

15 897 070

20 929 998

3 085 439

8 491 681

2 175 603

Kapitał własny

19 648 905

17 639 374

18 309 053

19 059 894

13 124 044

Kapitał zakładowy

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Liczba akcji (tys. szt.)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję