strzałka - idź do góry strony

Raporty

Raport Bieżący 4/2015 - Otrzymanie nowego zlecenia ramowego na prace montażowe na bloku nr 9 w Elektrowni Bełchatów 

 

Raport Bieżący 3/2015 - Zamiar przeniesienia akcji spółki na rynek regulowany

 

Raport Bieżący 1/2015 - Daty przekazywania raportów okresowych JWW Invest S.A. w 2015 roku

 

Raport Bieżący 28/2014 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

 

Raport Bieżący 27/2014 - Informacja o rozwiązaniu umowy

 

Raport Bieżący 26/2014 - Aktualizacja wartości umowy ramowej

 

Raport Bieżący 25/2014 - Aneks do umowy kredytowej

 

Raport Bieżący 24/2014 - Prognoza wyników za 3 kwartały 2014 roku (okres od 01.01.2014 do 30.09.2014)

 

Raport Bieżący 23/2014 - Aktualizacja wartości umowy ramowej

 

Raport Bieżący 22/2014 - Otrzymanie nowego zlecenia ramowego

 

Raport Bieżący 21/2014 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Raport Bieżący 19/2014 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2014 roku

 

Raport Bieżący 18/2014 - Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

 

Raport Bieżący 16/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

Załącznik do Raportu Bieżącego 16/2014

 

Raport Bieżący 15/2014 - Zawarcie umowy ramowej

 

Raport Bieżący 14/2014 - Odnowienie oraz zawiązanie nowych umów kredytowych

 

Raport Bieżący 13/2014 - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 

Raport Bieżący 12/2014 - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 06.06.2014 r.

Załącznik do Raportu Bieżącego 12/2014

 

Raport Bieżący 7/2014 - Oświadczenie Zarządu JWW Invest S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect

Załącznik do Raportu Bieżącego 7/2014

 

Raport Bieżący 6/2014 - Zawarcie nowego kontraktu

 

Raport Bieżący 5/2014 - Aktualny harmonogram przekazywania raportów okresowych JWW Invest SA w 2014 roku

 

Raport Bieżący 3/2014 - Daty przekazywania raportów okresowych JWW Invest S.A. w 2014 roku

 

Raport Bieżący 2/2014 - Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

 

Raport Bieżący 1/2014 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję